Trnava Region

14 clubs


Artklub TenKlub

+

Hlavná 17
917 01 Trnava

artklub@gmail.com
910 916 918

www.facebook.com/tenklubsk


Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

+

Ul. M. SCH. TRNAVSKÉHO Č. 5
Trnava

033/5512913

http://www.zsmuzeum.sk


Elektrárňa Piešťany

+

Staničná 2334/51
921 01 Pieešťany

Katarína Hallová
produkcia@elektrarnapiestany.sk
0949 892 050

http://elektrarnapiestany.sk


Klub Trnava Malý Berlím

+

Štefánikova 4
917 01 Trnava

Michal Klembara
michal.klembara@malyberlin.sk, juraj.kovalcik@malyberlin.sk
949 463 062

www.malyberlin.sk


Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

+

A. Dubčeka 27
921 34 Piešťany

Mgr. Marta Jurčová
riaditeľka

jurcova@msks-piestany.sk
910 997 002

www.msks-piestany.sk
General partner

He supported from public sources

 

Partners