Trio Mojše Band predstaví v marci poslucháčom na krátkom slovensko-poľsko-spišskom
turné svoj nový album Zipserim, na ktorom sú piesne Židov zo Spiša zložené v časoch
rakúsko-uhorskej monarchie.

Nahrávku s kompletným názvom Zipserim – Spišiaci, Musica Iudaica Monarchiae I.
predstaví trio v zložení Michal Paľko – cimbal, perkusie, dychové nástroje, spev, Jakub
Stračina – kontrabas a František Kubiš – akordeón, spev.

Turné sa začína koncertom 13. marca v Poľskom inštitúte v Bratislave, pokračuje 14. marca
v Krakove, 15. marca v Spišskej Novej Vsi v Dome Matice Slovenskej, 16. marca
v Spišskej Belej a 17. 3. v Tatranskej galérii v Poprade – Elektrárni. S albumom spišských
židovských piesní sa budú môcť oboznámiť aj poslucháči v Prešove 22. marca vo Wave
centre nezávislej kultúry23. marca v bývalej synagóge Spišského rabinátu v Huncovciach.

Vďaka koncertnému uvedeniu tohto albumu sa budú mať diváci možnosť zoznámiť s pestrým
odkazom niekdajšieho huncovského rabinátu, napríklad tvorbou neprávom zabudnutého
skladateľa Antala Kleinbergera z Podolínca. V tejto hudbe dodnes cítiť prítomnosť
mnohonárodnostného Spiša, a odkaz veľkých rabínov sa v nej snúbi s hravosťou, žartom a
virtuóznymi interpretačnými výkonmi členov Mojše Bandu.